Tùy chỉnh sugarCRM theo yêu cầu

Mặc dù SugarCRM có những tính năng ưu việt nhưng cũng có những tính năng "thừa mà thiếu". Chúng tôi,đơn vị có 6 năm kinh nghiệm trong việc tùy chỉnh, phát triển tính năng SugarCRM. Chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp trong việc triển khai SugarCRM.
Chi tiết

Phần mềm CRM - HR

Phần mềm CRM - HR

Phần mềm CPN Express

Phần mềm CPN Express

Kinh nghiệm

Mọi doanh nghiệp đều có thể sử dụng CRM. Riêng doanh nghiệp có khối lượng khách hàng lớn như ngành dịch vụ hay thương mại cần ưu tiên ứng dụng CRM.
Chi tiết