1.   CÔNG TY TNNH GIAO NHẬN VẬN TẢI TMDV PHÁT VIỆT:
           +  Website: www.phatvietexpress.com
           +  Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý bưu phẩm,bưu kiện trong lĩnh vực chuyển phát nhanh.Tích hợp với website tra cứu vận đơn.

    2.  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN  PHÁT NHANH VIỆT NAM :
           +  Website: www.chuyenphatnhanhvietnam.vn
           +  Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý khách hàng,bưu phẩm bưu kiện.Tích hợp với website tra cứu vận đơn.

   3.   CÔNG TY DỊCH VỤ VẬN TẢI GIÓ MỚI:
           +  Website: www.giomoi.com.vn
           +  Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh.Tích hợp với website tra cứu vận đơn.

   4.   CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV AVP:
           +  Website: www.avpseo.com
           +  Nội dung: triển khai phần mềm CPN phiên bản basic. Tích hợp với website tra cứu vận đơn.

    5.   CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & CHUYỂN PHÁT NHANH HT:
           +  Website: www.giaohangtochanh.vn
           +  Nội dung: triển khai phần mềm chuyển phát nhanh trong lĩnh giao hàng. Tích hợp với website tra cứu đơn hàng.

   6.   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ LAM:
           +  Website: lamlogistics.com
           +  Nội dung: triển khai phần mềm quản lý trong lĩnh vực Logistics, quản lý Khách hàng, Đơn hàng. Xây dựng công cụ tính giá cho các dịch vụ: Nội khu vực, Liên Khu vực, Container nguyên chuyến, Container đường biển, user chỉ cần nhập thông tin:  Nơi đi, nơi đến, trọng lượng, dịch vụ..phần mềm sẽ tự động tính tổng số tiền ,giảm thiểu thời gian tính toán theo cách thủ công cho user.

   7.   CÔNG TY TNHH NAFA EXPRESS:
           +  Website: www.giaohangnafa.vn
           +  Nội dung: triển khai phần mềm chuyển phát nhanh trong lĩnh giao hàng. Xây dựng website, tích hợp với phần mềm giao hàng, tra cứu đơn hàng.

   8.   CÔNG TY TNHH MTV DV D.S.L:
           +  Website: www.dsl.com.vn
           +  Nội dung: triển khai phần mềm chuyển phát nhanh trong lĩnh giao hàng. Tích hợp với website,  tra cứu đơn hàng.

   9.   CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH MUÔN PHƯƠNG:
           +  Website: www.azexpress.com.vn
           +  Nội dung: tùy chỉnh tính năng phần mềm chuyển phát nhanh, xây dựng công cụ tính giá theo yêu cầu của Muôn Phương. Tích hợp với website,  tra cứu vận đơn.

 10.   CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN ECOTRANS:
           +  Website: www.ecotrans.vn
           +  Nội dung: tùy chỉnh tính năng phần mềm chuyển phát nhanh, xây dựng website. Tích hợp  website với phần mềm tra cứu vận đơn.

 11.   CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH LG VIỆT NAM:
           +  Website:   www.lgvina.vn
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm chuyển phát nhanh. Tích hợp  website với phần mềm tra cứu vận đơn.

12.   CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH SnC:
           +  Website:   www.sncpost.vn
           +  Nội dung: Tuỳ chỉnh tính năng theo nghiệp vụ chuyển phát nhanh của SnC. Tích hợp  website với phần mềm tra cứu vận đơn.

13.   CÔNG TY TNHH KINTETSU WORLD EXPRESS (KWE) VIỆT NAM:
           +  Website:   www.kwe.com
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm theo yêu cầu nghiệp vụ đặc thù của KWE.

14.   CÔNG TY TNHH NGÔI NHÀ CÔNG NGHỆ:
           +  Website:   http://codvietnam.com/
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm phần mềm quản lý chuyển phát nhanh trong lĩnh vực giao hàng. Xây dựng website, tích hợp website với phần mềm để tra cứu vận đơn, tạo vận đơn điện tử từ website.

15.   CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH VTECO:
           +  Website:   http://chuyenphatnhanhvteco.vn/
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm phần mềm quản lý chuyển phát nhanh. Tích hợp website với phần mềm để tra cứu vận đơn, tra cứu vận đơn đi qua đối tác.

16.   CÔNG TY TNHH SHIP SIÊU NHANH:
           +  Website:   http://furyship.com/
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm phần mềm quản lý vận đơn. Xậy dựng website, tạo vận đơn online, tích hợp với phần mềm để tra cứu vận đơn.

17.   CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU:
           +  Website:   http://global-vietnam.vn
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm phần mềm quản lý vận đơn đi Quốc tế. Xậy dựng website, tích hợp với phần mềm để tra cứu vận đơn.

18.   CÔNG TY CP TM XNK & GIAO NHẬN VẬN TẢI PHÚ HƯNG:
           +  Website:   http://phuhungshipper.vn/
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm phần mềm quản lý vận đơn trong lĩnh vực giao hàng. Xậy dựng website, với tính năng tạo vận đơn Online, In Bill điện tử theo mẫu. Tích hợp website với phần mềm để tra cứu vận đơn, theo dõi bảng kê công nợ.

19.   CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH AVP:
           +  Website:   http://avpvn.com/
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm phần mềm quản lý Bill nội địa, Bill quốc tế và giao hàng online. Thiết kế website, với tính năng tạo vận đơn Online, In Bill điện tử theo mẫu. 

20.   CÔNG TY CỔ PHẦN TEC VIỆT NAM:
           +  Website:   http://tecvna.com.vn/
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm CPN phiên bản Enterprise. 

21.   CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO TÍN:
           +  Website:   http://baotinexpress.com
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm CPN phiên bản Basic. 

22.   CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG (SPEED LIGHT):
           +  Website:   http://speedlight.com.vn/
           +  Nội dung: Thiết kế website. Tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản Pro để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: EMS, VIETTEL, 247.

23.   CÔNG TY CỔ PHẦN HTC EXPRESS:
           +  Website:   http://htcexpress.vn
           +  Nội dung: Thiết kế website. Tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản Pro để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: EMS, VIETTEL, 247.

24.   CÔNG TY CỔ PHẦN MINH CARGO:

           +  Website:   http://minhcargo.com
           +  Nội dung: Thiết kế website. Tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản Basic để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: EMS.

25.   CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST :

           +  Website:   http://netpost.vn
           +  Nội dung: Thiết kế website. Tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản Enterprise để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: EMS.

26.   CÔNG TY LK EXPRESS :

           +  Website:   http://lkexpress.vn
           +  Nội dung: Tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản basic để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: VIETTEL, 247.

27.   CÔNG TY CPTM VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH BẮC VIỆT :

           +  Website:   http://bacvietexpress.com
           +  Nội dung: Tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản basic để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: VIETTEL, EMS.

28.   CTY TNHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH TÂN VIỆT HƯNG :

           +  Website:   http://tanviethungpost.com/
           +  Nội dung: Tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản basic để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: VIETTEL, EMS.

29.   CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VÀNG :

           +  Website:   http://goldpost.vn/
           +  Nội dung: Tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản basic để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: VIETTEL, EMS,247

30.   CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ AN TÍN PHÁT:

           +  Website:   http://www.antinphat.net
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm phần mềm quản lý vận đơn đi Quốc tế. Tích hợp website với phần mềm để tra cứu vận đơn qua DHL,TNT,UPS,Skydart

31.   CÔNG TY CỔ PHẦN CYL :

           +  Website:   http://chuyenphatnhanhcyl.com
           +  Nội dung: Tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản basic để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: 247

32.   CÔNG TY TNHH TOÀN BẢO TÍN :

           +  Website:   http://toanbaotin.com.vn
           +  Nội dung: Tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản basic để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: 247,VIETTEL, EMS

33.   CÔNG TY BEE POST :

           +  Website:   http://beepost.vn
           +  Nội dung: Tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản basic để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: 247,VIETTEL, EMS

34.   CÔNG TY MHexpress :

           +  Website:   http://mhexpress.vn
           +  Nội dung: Thiết kế website, tích hợp website với phần mềm CPN phiên bản basic để tra cứu vận đơn. Ứng dụng theo dõi định vị Bưu tá, chức năng chụp ảnh liên xanh, cập nhật tên người ký nhận trên điện thoại  Smartphone.

35.   CÔNG TY NHẬT TIN QUỐC TẾ :

           +  Website:   http://nhattinquocte.com/
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm quản lý vận đơn trong lĩnh vực chuyển phát nhanh đi Quốc tế.

36.    CÔNG TY GIAO NHẬN MINH SƠN:

           +  Website:   http://minhson.net.vn
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm quản lý vận đơn trong lĩnh vực Logistics.

37.    VFAST EXPRESS:

           +  Website:   https://vfastexpress.com.au/
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm quản lý vận đơn trong lĩnh vực chuyển phát từ Úc về Việt Nam.
 

38.   CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN QUỐC TẾ NỘI BÀI :

           +  Website:   http://airpost.com.vn
           +  Nội dung: Thiết kế website với phần mềm CPN phiên bản basic để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: 247,VIETTEL, EMS
 

39.   CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI FLY EXPRESS :

           +  Website:   http://flyexpress.com.vn
           +  Nội dung: Thiết kế website với phần mềm CPN phiên bản basic để tra cứu vận đơn. Tự động cập nhật thông tin tra cứu các Bill qua đối tác: 247,VIETTEL, EMS

 

40.   CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ÂN :

           +  Website:   http://thienan-express.vn/
           +  Nội dung: Thiết kế website, công cụ  vận đơn từ website,triển khai phần mềm CPN.

 

41.   CÔNG TY LIÊN DOANH VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ HẢI VÂN :

           +  Website:   https://haivan.com
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm CPN, tích hợp phần mềm ERP, tích hợp tin nhắn SMS thông báo cho người nhận hàng.

 

42.   CÔNG TY BLACKWINGS :

           +  Website:   www.blackwingsexpress.com
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm CPN theo quy trình từ Úc về Việt Nam, thiết kế website.

 

43.   CÔNG TY LINH HẠNH :

           +  Website:   www.cpnlinhhanh.vn
           +  Nội dung: Triển khai phần mềm CPN, App bưu tá trên Android và IOS, thiết kế website.

 

 Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng,hợp tác,và sự hỗ trợ quý báu của Quý vị đối với Susasoft trong suốt quá trình xây dựng và triển khai phần mềm.

Kính chúc Quý khách hàng ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn,