Diễn giải:     

   -    Một trung tâm khai thác (TTKT) quản lý nhiều Trung tâm giao dịch (TTGD).
   -    Giả sử trung tâm giao dịch ABC (TTGD ABC)  là trung tâm giao dịch thuộc trung tâm khai thác KV2 (TTKT KV2) Hồ Chí Minh.
   -    Hằng ngày  TTGD ABC sẽ nhận Bill từ khách hàng và nhập vào phần mềm.
   -    Cuối ngày, TTGD ABC sẽ tạo bảng kê gửi  TTKT KV2 (vì TTGD ABC là thuộc phạm vi do TTKT KV2 quản lý).
   -    TTKT KV2 quản lý nhiều TTGD trong địa bàn của mình.Do đó sẽ có các TTGD khác cùng tạo bảng kê gửi lên TTKT KV2.
   -    Căn cứ vào các bảng kê do các TTGD gửi lên,TTKT KV2 sẽ tạo các bảng kê.Có 2 trường hợp:

             +  Trường hợp 1:   TTKT KV2 tạo bảng kê gửi đi các TTKT khác (TTKT KV1 Hà Nội,TTKT KV3 Đà Nẵng...)
                  Ví dụ: những Bill khách hàng gửi từ KV2 đi các tỉnh phía bắc thì TTKT KV2 sẽ tạo bảng kê gửi cho TTKT KV1
             +  Trường hợp 2:   TTKT KV2 tạo bảng kê gửi đi các TTGD trong phạm vi KV2.
                  Ví dụ:  TTGD Phú Nhuận nhận Bill của khách hàng gửi đi Vũng Tàu, thì TTKT KV2 sẽ tạo gói thư gửi cho TTGD Vùng Tàu,để TTGD Vùng Tàu phát cho khách hàng.