• Nhận bảng kê từ TTGD

  Nhận bảng kê từ TTGD

  TTKT sẽ nhận các bảng kê từ các TTGD trên địa bàn gửi đến và tiến hành xác nhận các bảng kê.

 • Tạo bảng kê gửi TTKT

  Tạo bảng kê gửi TTKT

  Nếu các Bill có nơi đến thuộc khu vực khác,TTKT sẽ tạo gói thư gửi đến các TTKT khác.

 • Tạo bảng kê gửi TTGD

  Tạo bảng kê gửi TTGD

  Trong trường hợp các Bill có nơi đến thuộc các tỉnh trong địa bàn do TTKT quản lý.TTKT sẽ tạo gói thư gửi các TTGD trong địa bàn.

 • Nhận bảng kê từ TTKT

  Nhận bảng kê từ TTKT

  Ví dụ: TTKT KV2 Hồ Chí Minh,nhận các bảng kê do TTKT KV1 gửi vào.