4.1. Khách hàng :
 

    4.1.1. Tạo khách hàng mới:

 

                Bước 1: Click menu “Khách hàng”

       
Bước 2: Click liên kết “Tạo khách hàng”
 
     
 

 Bước 3:  Nhập thông tin khách hàng

              
 
Thông tin có dấu *  là thông tin bắt buộc.
 
        Các trường thông tin cần nhập:
                                            

·        Mã khách hàng.   Nhập mã khách hàng.

·        Tên khách hàng. Thông tin tên khách hàng.

·        Tên viết tắt.          Tên viết tắt của khách hàng.

·        Thông tin xuất hóa đơn.   Nhập thông tin địa chỉ xuất hóa đơn của khách hàng.

·        Địa chỉ nhận Bưu phẩm,Bưu kiện. Thông tin địa chỉ nhận Bưu phẩm,bưu kiện.

·        Mã số thuế. Thông tin về mã số thuế.

·        Website. Thông tin địa chỉ website của khách hàng.

·        Người liên hệ. Thông tin người liên hệ bên phía khách hàng.

·        Điện thoại. Số điện thoại văn phòng của khách hàng.

·        Di động. Số điện thoại di động của người liên hệ.

·        Email. Địa chỉ email của khách hàng.

·        Người phụ trách gửi BP,BK. Thông tin người phụ trách gửi BPBK bên khách hàng.

·        Điện thoại. Số điện thoại của người phụ trách gửi BPBK bên khách hàng.

·        Khách hàng đặc biệt. Ghi chú nếu là khách hàng đặc biệt

·        TTGD phục vụ.   Khách hàng này được TTGD nào phục vụ.

·        Điện thoại.   Số điện thoại của TTGD.

·        Nhân viên phục vụ. Nhân viên phụ trách khách hàng này.

·        Di động. Số điện thoại di động của nhân viên phụ trách khách hàng.

 

Bước 4:  Click “Lưu” để tạo khách hàng mới,click “Hủy bỏ” để quay về trang danh sách khách hàng.

 
 
 

 4.1.2.  Xem danh sách khách hàng và tìm kiếm :

 
       
 

      -    Với tính năng tìm kiếm thông minh,tìm kiếm có dấu hay không dấu phần mềm cũng cho ra kết quả như mong đợi.

      -    Có thể tìm kiếm theo : mã khách hàng,tên khách hàng,trung tâm giao dịch,mã số thuế,email,số điện thoại.

      -    Để tránh trường hợp nhập trùng khách hàng.Có thể sử dụng thao tác tìm kiếm để hạn chế mức thấp nhất việc nhập trùng thông tin khách hàng.

 

4.1.3. Xem thông tin chi tiết khách hàng


 

 Thể hiện các thông tin liên quan đến khách hàng.

 
 

 Click nút “Xem thay đổi” để theo dõi nhật ký các lần thay đổi.Phần mềm sẽ theo dõi các trường thông tin : Mã khách hàng, Điện thoại văn phòng, Tên khách hàng, Người được giao.Các trường thông tin này nếu có thay đổi thì giá trị cũ là gì,giá trị mới là gì,ai thay đổi và thay đổi vào ngày nào.