• Nhập Bill mới

  Nhập Bill mới

 • Tạo bảng kê gửi TTKT

  Tạo bảng kê gửi TTKT

  Sau khi nhập Bill vào phần mềm,bước tiếp theo TTGD sẽ tạo bảng kê gửi TTKT trong khu vực của mình.Mỗi TTGD được quản lý bởi một TTKT.

 • Nhận bảng kê từ TTKT

  Nhận bảng kê từ TTKT

  TTGD còn có chức năng nhận bảng kê từ TTKT để tiến hành đi phát cho người nhận trong phạm vi TTGD của mình.

 • Cập nhật tên người nhận

  Cập nhật tên người nhận

  Sau khi đi phát cho khách hàng,TTGD sẽ tiến hành cập nhật tên người nhận (nếu phát thành công) và nếu không phát được,TTGD sẽ cập nhật lý do