Phần mềm CRM - HR dành cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự.Phần mềm có đầy đủ tính năng của phần mềm quản lý khách hàng (CRM),vừa đáp ứng quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực tư vấn,tuyển dụng nhân sự.

 

  • Quản lý Candidate

    Sơ đồ cấu trúc của Candidate,form nhập mới,tìm kiếm...

  • Quản lý Vacancy

    Thông tin về tìm kiếm,tạo mới,nguyên tắc MAPPING khi tạo mới 1 Vacancy.