Thông tin về Candidate:


     1. Sơ đồ cấu trúc:

 

2. Tìm kiếm Candidate:

    

 

  2.1.  Bố trí các tiêu chí tìm kiếm hợp lý,gọn gàng.Một số tiêu chí thường hay search được hiển thị,những tiêu chí ít sử dụng được "ẩn" đi.Khi cần sử dụng chỉ việc click biểu tượng mũi tên lên,xuống màu xanh.

 2.2.  Khi tìm theo Position,phần mềm sẽ scan toàn bộ thông tin về Position trong Employment History của Ứng viên.Với khả năng tìm kiếm ưu việt,kết quả tìm kiếm sẽ loại các từ mang tính nhiễu.

      Ví dụ:  Khi người dùng tìm position là "Sales Manager" phần mềm sẽ scan position trong Employment History của ứng viên,những ai có position như : sales manager,Sales Manager,SALE MANAGER,hay thậm chí position được ghi  " 02 năm làm vị trí Sales manager cho công ty A" cũng được phần mềm liệt kê ra.Bảo đảm kết quả không có các từ gây nhiễu như IT Manager,hay HR Manager.

2.3.  Tính năng tìm kiếm theo keyword. Phần  mềm sẽ scan toàn bộ CV của ứng viên: thông tin cá nhân,Employment History,Education History,Language Skill,Other Courses,Reference Person.

2.4. Highlight từ khóa tìm kiếm.

 

3.  Màn hình thêm mới Candidate:

  

 

Khi click nút "Save" phần mềm sẽ lưu các thông tin của Candidate ,đồng thời tiến hành MAPPING để đưa ra danh sách các Vacancy phù hợp với Candidadate này. Như vậy,ngay sau khi vừa save xong,chúng ta đã biết ngay danh sách các vị trí mà Candidate này có thể apply.

3. Nguyên lý MAPPING:

     Giả sử ứng viên có quá trình làm việc như hình bên dưới.

 

  Như vậy ứng viên này đã từng làm các vị trí:

        -  sales manager
        -  Technical Sales
        -  Project Manager

 Với các ngành là FMCG, Manufacturing,Food/, Beverage.Như vậy khi MAPPING,những Vacancy nào tuyển 3 vị trí trên cho các ngành FMCG, Manufacturing,Food/, Beverage thì phù hợp với ứng viên này.

Lưu ý:  ứng viên này cho dù từng làm vị trí sales manager nhưng chưa bao giờ làm ngành Export/ Import.Do đó kết quả MAPPING sẽ không có các vị trí sales manager,với Industry là Export/ Import. Tóm lại  ứng viên đã từng làm vị trí nào,ngành nào thì kết quả MAPPING sẽ là các vị trí và ngành mà ứng viên này đã,đang làm.Anh đã từng làm vị trí Sales Manager nhưng anh chưa bao giờ làm cho ngành Banking thì anh không phù hợp với các vị trí Sales Manager mà ngân hàng đang tuyển dụng được,vì anh không có kiến thức của ngành Banking.

 4.  Màn hình xem chi tiết Candidate:

   Khi save xong,phần mềm sẽ hiển thị thông tin chi tiết của Ứng viên như hình bên dưới

 

    -  Kết quả MAPPING sau khi Save.