Tiện ích của phần mềm CRM - HR

Đầy đủ chức năng của phần mềm CRM,tính năng MAPPING thông minh.

 

 CÁC TIỆN ÍCH:

     1.   Đầy đủ tính năng của phần mềm quản lý khách hàng (CRM).
     2.   Tích hợp quy trình quản lý trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự.
     3.   Khi lưu thành công một Vacancy,với tính năng MAPPING thông minh,giúp người dùng có ngay danh sách các Ứng viên phù hợp.Tương tự khi lưu thành công một Candidate,phần mềm sẽ đưa ngay danh sách các vị trí phú hợp với Ứng viên
     4.   Kết xuất CV của ứng viên sang tiếng Anh,Việt.
     5.   Tìm kiếm Candidate với tính năng tìm theo Keyword,phần mềm sẽ scan keyword trong  toàn bộ CV của Ứng viên.Highlight từ khóa tìm kiếm.
     6.   Chạy trên nền web,chỉ cần có kết nối Internet là sử dụng phần mềm. .
     7.   Kết xuất danh sách Ứng viên theo nhóm Job Function.
     8.   Số lượng người dùng không giới hạn.
     9.   Bảo mật cao,các chi nhánh chỉ "nhìn thấy" dữ liệu của mình,không "nhìn thấy" dữ liệu chi nhánh khác.
     10. Các báo cáo đa dạng.