Thông tin về Vacancy:

I.  Tìm kiếm:

    

  Các tiêu chí tìm kiếm  thường hay sử dụng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.Các tiêu chí ít sử dụng sẽ được "ẩn" đi.Khi cần,người dùng click biểu tượng mũi tên

 

 

  2. Thêm mới Vacancy:

     

Tiện ích:

      -   Khi click nút "Save",phần mềm sẽ lưu các thông tin liên quan đến Vacancy đồng thời tiến hành MAPPING để đưa ra danh sách các Ứng viên tiềm năng có thể apply cho vị trí này.
     -    Thuật toán MAPPING thông minh,với độ chính xác cao,giúp salesman không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm Ứng viên cho vị trí này.

Ghi chú:

       -   Job title và Industry là 2 điều kiện bắt buộc khi MAPPING,có nghĩa là ứng viên phải từng làm qua vị trí và  ngành nghề giống như Job title và Industry của Vacancy.

       -   Các điều kiện : Working place.Min of Experiences,English level... là những điều kiện tự chọn khi có yêu cầu.Ví dụ: bắt buộc ứng viên phải đáp ứng điều kiện số năm kinh nghiệm như yêu cầu tuyển dụng đưa ra.

 

3. Nguyên lý MAPPING khi tạo Vacancy mới:

  

Diễn giải:

   -  Với kịch bản như hình trên,rõ ràng ứng viên Nguyễn Văn A,đã từng làm vị trí QA Manager nhưng chưa bao giờ làm ngành Manufacturing.Do đó kết quả MAPPING của Vacancy này sẽ không có tên Nguyễn Văn A.

 -   Kết quả MAPPING có Nguyễn Văn B,vì ứng viên này đã từng làm vị trí  QA Manager và cũng đã từng làm ngành Manufacturing.Tuy nhiên,nếu xét thêm điều kiện là bắt buộc ứng viên phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thì ứng viên Nguyễn Văn B bị loại,vì ứng viên này có số năm kinh nghiệm là 4 năm.

 -  Tùy theo yêu cầu thực tế tại mỗi đơn vị,việc chọn tiêu chí để MAPPING sẽ thay đổi cho phù hợp.

 

4. Màn hình xem chi tiết Vacancy:

      Khi save xong Vacancy,sẽ hiển thị thông tin chi tiết của Vacancy và kết quả MAPPING.