PET là gì? PET(Preliminary English Test) là chứng chỉ có giá trị nếu bạn muốn làm việc hay học tập tại nước ngoài hoặc phát triển nghề nghiệp trong ngành thương mại quốc tế. Đây cũng là sự chuẩn bị hữu ích cho những kỳ thi cao hơn như FCE,CAE