CAE là gì?CAE(Cambridge Advanced English) là kỳ thi thuộc cấp độ cao cấp (C1) theo Khung trình độ chung Châu Âu. Hãy chon CAE nếu bạn có khả năng đạt được trình độ Tiếng Anh chuẩn cho hầu hết các mục đích như những tình huống giao tiếp trong xã hội, trong công việc hay trong môi trường học thuật.