FCE là gì? FCE (First Certificate in English) là kỳ thi thuộc trình độ trung cao (B2-UPPER INTERMEDIATE) theo khung trình độ chung Châu Âu.FCE là kỳ thi lý tưởng cho những bạn có dự định đi du học hay phát triển kỹ năng Anh ngữ trong các lĩnh vực thương mại, y tế, khoa học kỹ thuật.FCE là sự chuẩn bị hữu ích cho những kỳ thi cao hơn như CAE (Tiếng Anh Tổng Quát mức độ cao cấp) và CPE (Tiếng Anh Tổng Quát mức độ thành thạo)