Dịch vụ tùy chỉnh(customize) sugarCRM

Phần mềm SugarCRM là phần mềm quản lý khách hàng tuyệt vời và nổi tiếng trên thế giới.

Trong thực tế,mặc dù phần mềm SugarCRM có những tính năng ưu việt nhưng cũng có những chức năng "thừa mà thiếu",tức là SugarCRM có những tính năng mà  doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng,hoặc những tính năng doanh nghiệp cần nhưng SugarCRM lại không có.

Chúng tôi,đơn vị có 6 năm kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa,phát triển tính năng  SugarCRM năng lực của chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp trong việc triển khai SugarCRM.

Tùy yêu cầu của quý khách hàng,chúng tôi sẽ tùy chỉnh,phát triển thêm tính năng của SugarCRM theo nhu cầu thực tế, phù hợp với quy trình  nghiệp vụ của doanh nghiệp.

 

Một số giao diện chúng tôi đã tùy chỉnh trong phần mềm SugarCRM:

 

   1.Tùy chỉnh form nhập liệu:

 

Tùy chỉnh form nhập liệu

 

     2.Tùy chỉnh module "Báo cáo":

  Tùy chỉnh module "Báo cáo"

  

3.Tùy chỉnh báo cáo dạng danh sách:

   Tùy chỉnh báo cáo dạng danh sách

  4.Xuất báo cáo sang định dạng file excel:

   Xuất báo cáo sang định dạng file excel

 

5.Tùy chỉnh các báo cáo dạng danh sách và biểu đồ trực quan:

  Tùy chỉnh các báo cáo dạng danh sách và biểu đồ trực quanChúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị thành công trong việc xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng cho Quý công ty.