I.Khái niệm:

Module "Khách hàng" là nơi tạo tài khoản và quản lý:

 1. Quản lý các thông tin liên quan đến khách hàng như : tên khách hàng,số điện thoại,địa chỉ,mã số thuế...

 2. Quản lý các hoạt động của các cuộc họp, các cuộc gọi, nhiệm vụ.. trong quá khứ và các việc cần làm,việc đã làm.

 3. Quản lý các ghi chú, các file đính kèm tập tin và email.

 4. Quản lý thông tin người  liên hệ liên quan đến khách hàng.

 5. Quản lý cơ hội kinh doanh,hợp đồng.

 6. Quản lý các vụ việc như :  than phiền,phản hồi.

 Ngoài ra,tùy theo quy trình nghiệp vụ của mỗi doanh nghiệp,chúng ta có thể thêm bớt,tùy chỉnh các thông tin liên quan.Ví dụ các công ty trong lĩnh vực tuyển dụng sẽ thêm các thông tin liên quan đến khách hàng như là : các lần tham gia tuyển dụng,các ứng viên tham gia phỏng vấn,các ứng viên mà khách hàng đã tuyển thành công...

II.Hướng dẫn thêm mới một khách hàng:

 Để hiểu rõ các thao tác trên video,vui lòng nghe hướng dẫn

 

III.Hướng dẫn quản lý thông tin khách hàng:

 1. Tìm kiếm,sắp xếp danh sách,cập nhật nhiều cùng lúc

 2. Chỉnh sửa,nhân đôi,xóa,tìm bản sao,xem nhật ký thay đổi

 3. Quản lý các hoạt động liên quan,quản lý cuộc gặp,cuộc gọi,ghi chú ,xem tổng kết và thông tin các hồ sơ liên quan như: Người liên hệ,Hợp đồng,dự án...