I.Khái niệm:

Thông thường, một hoạt động đều có liên quan đến một thông tin cụ thể như liên quan đến khách hàng hoặc liên quan đến người liên hệ,hoặc liên quan đến một dự án...

Ví dụ, bạn có thể lên lịch một cuộc gọi với một hoặc nhiều nhân viên trong công ty… để thảo luận về một khách hàng cụ thể hoặc cần trao đổi thông tin về  cơ hội nào đó mà bạn quan tâm. Khi bạn lên lịch một cuộc gọi, bạn có thể chỉ định cuộc gọi này có liên quan đến ai ví dụ liên quan đến khách hàng hay liên quan đến dự án nào đó... Điều này cho phép bạn xem các hoạt động dự kiến ​​từ một trường hợp nào đó .

Ví dụ, bên dưới các thông tin chi tiết của một khách hàng sẽ  hiển thị tất cả các cuộc gọi trong quá khứ hoặc các cuộc gọi dự kiến theo lịch trình

II.Hướng dẫn thêm mới một  "Cuộc gọi":

 Để hiểu rõ các thao tác trên video,vui lòng nghe hướng dẫn