Một trong những ưu điểm nổi bậc của phần mềm chính là tính năng dễ sử dụng. Do đó các nhân viên như: bưu tá, nhân viên chăm sóc Khách hàng, Kế toán... đều có thể tham gia vào việc nhập Bill vào phần mềm. Để bảo đảm thông tin của Bill chính xác trước khi xuất bảng kê công nợ, bộ phận kế toán sẽ tiến hành thao tác kiểm tra Bill.

Bước 1:  click "Kiểm tra Bill"

 

Bước 2: click "Tạo kiểm tra Bill"

 

 

Bước 3:  quẹt mã vạch các Bill cần kiểm tra

Chú thích:

 - Khi quẹt mã vạch, phần mềm sẽ hiển thị lại thông tin của Bill như: ngày nhận, Mã Khách hàng, Mã tỉnh đến, Cước...

 - Kế toán có thể điều chỉnh các thông tin của Bill.

-  Tính năng "Thêm 1 Bill", "Thêm nhiều Bills", giúp kế toán thêm số lượng Bill cần kiểm tra

 

Bước 4:  Lưu thông tin 

 

 - Phần mềm sẽ hiển thị lại thông tin chi tiết các Bill vừa kiểm tra

 - Trong module quản lý Bill, các Bill đã kiểm tra sẽ được "đánh dấu" highlight bằng màu sắc vàng cam dễ nhận biết.

 -  Khi kế toán kiểm tra Bill nào thì Bill đó thì ngoài kế toán ra, các user khác sẽ không được chỉnh sửa thông tin. 

 

Màn hình danh sách quản lý Kiểm tra Bill