Phần mềm chuyển phát nhanh dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh. Đọc Bill bằng đầu đọc mã vạch,tích hợp với website giúp khách hàng tra cứu vận đơn một cách nhanh chóng. Phần mềm xây dựng trên nền web,các chi nhánh trong cả nước chỉ cần có kết nối Internet là sử dụng được phần mềm.

I. Tính năng chung của phần mềm:

  1.  Quản lý khách hàng,chăm sóc khách hàng.Tiếp nhận,xử lý khiếu nại của khách hàng.
  2.  Quản lý Bill.Nhập Bill bằng đầu đọc mã vạch,theo dõi nhật ký thay đổi các trường thông tin của Bill như :số tiền,phụ phí,trọng lượng...ai thay đổi,thay đổi vào ngày giờ nào,giá trị cũ là gì,giá trị mới là gì.
  3.  Quản lý các trung tâm giao dịch (TTGD).
  4.  Quản lý các trung tâm khai thác (TTKT).
  5.  Quản lý hành trình của Bill,tích hợp với website để giúp khách hàng tra cứu vận đơn.Ví dụ: khi vừa nhập Bill vào phần mềm xong,trên website sẽ có thông báo "ĐÃ NHẬN VÀO TRUNG TÂM GIAO DỊCH ABC".
  6.  In bảng kê ngay trên phần mềm không cần kết xuất sang word hay excel.
  7.  Báo phát: mỗi Bill chỉ được báo phát tối đa 02 lần.Tính sản lượng phát theo nhân viên,theo trung tâm giao dịch.
  8. Báo cáo: báo cáo doanh thu hằng ngày theo toàn công ty,theo trung tâm giao dịch.Báo cáo công nợ theo khách hàng.Báo cáo sản lượng theo đối tác...
  9.  Phân quyền theo nhiệm vụ của nhân viên, phân quyền theo trung tâm giao dịch(TTGD),TTGD nào chỉ được quyền "nhìn thấy" dữ liệu trong phạm vi TTGD của mình.Chỉ có bộ phận quản lý điều hành của công ty mới có quyền tạo khách hàng mới.
  10.   Phân quyền cho trung tâm khai thác(TTKT),nhân viên TTKT nào,chỉ được quyền "nhìn thấy" dữ liệu trong TTKT của mình.

 

II. Tích hợp website tra cứu vận đơn:
 

   Phần mềm chuyển phát nhanh (CPN)

  Tra cứu vận đơn đi qua đối tác:

     -  Người dùng chỉ cần nhập mã vận đơn được cung cấp.

     -  Hệ thống sẽ tự động lấy kết quả tra cứu từ website của đối tác để hiển thị lên website. Có thể tuỳ chỉnh, biên tập lại kết quả tra cứu từ đối tác cho phù hợp.

 

III.  Báo phát cho người gửi qua tin nhắn SMS:

   -  Song song với việc tích hợp với website để tra cứu vận đơn, phần mềm còn có tính năng Báo phát cho người gửi qua tin nhắn SMS. 

    -  Khi Bưu tá báo phát thành công, phần mềm sẽ tự động gửi tin nhắn SMS thông báo cho người gửi là Bill đã được báo phát thành công. Tính năng này sẽ rất hữu ích đối với những Khách hàng không có điều kiện để tra cứu vận đơn trên website.

 IV.  Tính năng thiết lập bảng giá trong nước, bảng giá quốc tế theo Hợp đồng với Khách hàng:

   -  Công cụ thiết lập bảng giá chung cho nhóm Khách hàng.

   -  Công cụ thiết lập bảng giá riêng cho từng Khách hàng. 

   -  Thiết lập bảng giá cho từng Bưu cục tại các đầu nhận: HCM, Hà Nội, Đà Nẵng...

V.  Sơ đồ tổ chức các Trung tâm khai thác:

Sơ đồ phân bố các TTKT,TTGD trong CPN