I.  NHẬP BILL:   
  1.  Quy trình nhậpBill mới   
  2.  Thêm Bill mới   
  3.  Xem danh sách Bill   
  4.  Xem thông tin chi tiết một Bill   


II.  TẠO GÓI THƯ GỬI TRUNG TÂM KHAI THÁC (TTKT)   
  1.  Quy trình TTGD tạo gói thư gửi TTKT   
  2.  Tạo gói thư   
  3.  In bảng kê   


III.   GÓI THƯ TTGD NHẬN TỪ TTKT   
  1.  Xác nhận gói thư TTGD nhận từ TTKT  

 
IV.   BẢNG KÊ PHÁT
V.   CẬP NHẬT TÊN NGƯỜI NHẬN