I.  Tạo Vùng tính cước:
    
1.Vùng tính cước là gì?    
     
 - Thông thường một bảng giá chuyển phát nhanh, đầu nhận HCM sẽ có các vùng tính cước như:
         +  Nội tỉnh.
         +  Đà Nẵng, Hà Nội.
         +  Dưới 300km.
         +  Trên 300km .

Vùng tính cước trong phần mềm chuyển phát nhanh

2. Hướng dẫn cấu hình vùng tính cước:

   Bước 1: click menu "Vùng tính cước"

 

Bước 2: click  "Tạo vùng tính cước"

 

 

B3: nhập thông tin

Ví dụ: tạo vùng tính cước từ HCM đi ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI

 

Vùng tính cước chuyển phát nhanh

-  Bên tay trái là danh sách  tất cả các tỉnh thành. Bên tay phải là danh sách tỉnh thành của vùng tính cước

-  Double click vào tên tỉnh thành cần chọn tỉnh thành cho vùng tính cước.

 

B4: Lưu

II.  Hướng dẫn thiết lập bảng giá:

 Ví dụ: thiết lập bảng giá CPN đầu nhận HCM đi Đà Nẵng, Hà Nội

 

Bảng giá CPN

 

Bước 1: Click menu "Bảng giá CPN trong nước"

Menu bảng giá CPN

Bước 2: click "Tạo báo giá CPN trong nước"

Tạo báo giá CPN

Bước 3: nhập thông tin cước phí 

 

Bảng giá chuyển phát nhanh HCM đi HN, DN

Các thông tin cần nhập:

   -  Tiêu đề bảng giá
   -  Phụ phí xăng dầu
   -  Chọn vùng tính cước
   -  Nhập nấc trọng lượng và cước phí

Bước 4: Lưu

Chi tiết bảng giá chuyển phát nhanh HCM đi HN, DN

 

Bước 5: chọn các Khách hàng áp dụng bảng giá này.

 

Chọn KH áp dụng bảng giá CPN

 

III. Test cước phí:

 -  Nếu chọn Nhập nhanh: khi sử dụng tính năng này  phần mềm sẽ không hiển thị "cước phí" ngay trên màn hình lúc nhập Bill mà sẽ thể hiện sau lưu. Hạn chế khả năng can thiệp cước phí trong quá trình nhập Bill.

Test cước CPN nhập nhanh

 Khi nhập nhanh chỉ cần nhập thông tin: Mã Khách hàng, Trọng lượng, Nơi đến, Dịch vụ. Phần mềm sẽ tự động tính cước

Cuoc nhap Bill nhanh

 -  Nếu chọn Nhập đầy đủ: phần mềm sẽ hiển thị ngay thông tin cước phí và có thể điều chỉnh lại thông tin cước phí. Tính năng này rất hữu ích với bộ phận kinh doanh, kế toán khi cần trả lời thông tin cước phí khi Khách hàng gọi hỏi.

   + Nhập mã Khách hàng, trọng lượng, tỉnh đến, dịch vụ. Phần mềm sẽ tự động hiển thị cước

 

Test tính cước HCM đi HN, DN