Khi tiếp nhận các gói thư từ các TTGD trong khu vực gửi lên.Nếu những Bill có nơi đến nằm ngoài phạm vi các tỉnh do TTKT quản lý.Khi đó, TTKT sẽ tạo gói thư gửi đến TTKT khác.

         -   Ví dụ: hôm nay TTKT KV2 Hồ Chí Minh nhận các Bill đi Hải Phòng,khi đó TTKT KV2 sẽ tạo gói thư để gửi cho TTKT KV1 Hà Nội.  

 

       5.2.1. Quy trình TTKT tạo gói thư gửi TTKT:

               
  
                            
 

                                                ABC là tên TTKT gửi,XYZ là tên TTKT nhận

 
 
     

5.2.2. TTKT tạo gói thư gửi đến các TTKT khác:

       Bước 1: Click menu “Gửi đến TTKT”

                     

 

      Bước 2: Click liên kết “Tạo gói thư đi các TTKT”

                      

 
      Bước 3: Nhập thông tin gói thư
     
    

Các trường thông tin cần nhập:

                                            

·        Mã khu vực đến. Nhập mã khu vực nhận gói thư này.

·        Đối tác. Gói thư này đi qua đối tác nào.

·        Tình trạng. Thông tin tình trạng gói thư.

·        Thêm Bill cho gói. Nhập số Bill cho gói này.Click nút “Thêm Bill” hoặc bấm phím tắt Alt + Z (đối với trình duyệt Internet Explorer),hoặc Alt+Shift+Z (đối với Firefox,Chorme) để thêm Bill.Bill được xem là không hợp lệ nếu số Bill không tồn tại hoặc Bill đã được tạo gói,phần mềm sẽ đưa ra cảnh báo và xóa Bill không hợp lệ.Nếu Bill hợp lệ,phần mềm sẽ hiển thị thông tin của Bill như: Nơi đến,trọng lượng,Dịch vụ.

 

 Bước 4: click “Lưu” để hoàn tất việc tạo gói.Hoặc bấm phím tắt  Alt + S (đối với trình duyệt Internet Explorer),hoặc Alt+Shift+S (đối với Firefox,Chorme) để lưu thông tin, click “Hủy bỏ” để quay về trang danh sách.

 

Chú ý:

 
Mã bảng kê được phần mềm tự tạo theo nguyên tắc: MÃ TTKT NHẬN – NGÀY TẠO – MÃ TTKT GỬI – SỐ THỨ TỰ. Ví dụ: KV1-10112012-KV2-203.

 +  Khi thực hiện xong bước 4,các Bill trong gói này khi tra cứu trên website sẽ có thông báo     “ĐÃ RA KHỎI TTKT KV ABC tới TTKT KV XYZ”

 
Ví dụ:
            
 

5.2.3. In bảng kê :

       Khi tạo xong bảng kê,bước tiếp theo in bảng kê để đính kèm vào gói thư vừa tạo.

 

      Bước 1: Trên màn hình danh sách các bảng kê đã tạo,click “Mã bảng kê”

    
 

      Bước 2: Click biểu tượng máy in bên tay phải,góc dưới của màn hình

    

  Tiến hành in bảng kê và “kẹp” vào gói thư gửi TTKT.