5.3.    Bảng kê TTGD nhận từ TTKT:

        Ví dụ: Hôm nay,TTKT KV2 Hồ Chí Minh gửi gói thư cho TTGD Phú Nhuận,để TTGD Phú Nhuận đi phát thư.Đó chính là gói thư TTGD nhận từ TTKT.

        Khi TTKT gửi gói thư đến TTGD:

-         Nhiệm vụ của TTGD là tiến hành kiểm Bill, xác nhận các Bill trong gói thư.

-         Nếu Bill trong danh sách trùng khớp với Bill trong gói thư,khi đó tra cứu trên website sẽ nhận được thông báo “TTGD ABC ĐÃ NHẬN ĐƯỢC”.


    
Ví dụ:

                      
 
 

5.3.1.      Xác nhận bảng kê TTGD nhận từ TTKT:

           Bước 1:
Click menu “Gói thư TTGD nhận từ TTKT”

                      

 

        Bước 2: Click liên kết “Xem danh sách Gói thư TTGD nhận từ TTKT”
                     

 
       Bước 3: Click  “Mã bảng kê”.
 
 

 Bước 4:  Trên màn hình xem thông tin chi tiết gói thư.Click “Kiểm tra Bill”
  

 
 
 

 Bước 5: Xác nhận.

 

            Bên tay trái là danh sách Bill của gói thư trên phần mềm,bên tay phải là danh sách Bill đã xác nhận.Trong trường hợp xảy ra thất lạc Bill.Khi đó danh sách Bill bên phải sẽ không đối xứng với danh sách Bill bên trái.
           Ví dụ: danh sách gốc bên trái có 11 Bill nhưng trong quá trình TTGD đã kiểm hết Bill nhưng bên phải chỉ có 9 Bill,điều đó có nghĩa gói thư này thiếu 02 Bill.

·        Nhập số Bill:   +  Nhập số Bill cần xác nhận,có thể sử dụng đầu đọc mã vạch để nhập.
                 
+  
Click nút “Kiểm tra”  hoặc dùng phím tắt Alt + Z.

                      +  Nếu Bill này có trong gói thư,phần mềm sẽ highlight màu xanh.
                              

 

Trong trường hợp gói thư có nhiều Bill,nhưng trong thực tế có thể thứ tự các Bill trong danh sách trên phần mềm khác thứ tự sắp xếp gói thư ngoài thực tế.

 

Ví dụ: TTKT gửi gói thư có 60 Bill đến TTGD,trong đó Bill số 840123 đứng vị trí 60 trong danh sách trong  phần mềm nhưng thực tế sắp xếp gói thư bên ngoài,Bill 840123 ở vị trí đầu tiên trong gói thư.Khi đó,nhân viên kiểm Bill sẽ nhập số Bill 840123 để xác nhận.Phần mềm sẽ tự động di chuyển con trỏ(scroll) đến vị trí thứ 60 trong danh sách của phần mềm và highlight màu xanh tại vị trí đó.

 

Bước 6: Click “Lưu”

   +   Khi thực hiện xong thao tác “Lưu”,nếu tra cứu trên website, những Bill nào đã được TTGD xác nhận (danh sách Bill bên tay phải) sẽ có thông báo  TTGD ABC ĐÃ NHẬN ĐƯỢC.