Khi TTGD nhận gói thư từ TTKT.Bước tiếp theo TTGD sẽ tạo Bảng kê phát để giao cho nhân viên Bưu tá đi phát.

  Bước 1: Click menu “Bảng kê phát”

                  

 

  Bước 2: Click liên kết “Tạo bảng kê phát”.
                  

Bước 3: Nhập thông tin bảng kê phát

 
 

Các trường thông tin cần nhập:

                                            

·        Giao cho NV phát. Nhập mã nhân viên phát.Phần mềm sẽ kiểm tra mã nhân viên và hiển thị thông tin như: tên truy cập,Họ tên.

·        Tình trạng. Thông tin tình trạng bảng kê phát.Tình trạng mặc định: ĐANG CHO ĐI PHÁT BPBK.

·        Danh sách Bill báo phát. Nhập số Bill cho bảng kê phát.Click nút “Thêm Bill” hoặc bấm phím tắt Alt + Z (đối với trình duyệt Internet Explorer),hoặc Alt+Shift+Z (đối với Firefox,Chorme) để thêm Bill.Bill được xem là không hợp lệ nếu số Bill không tồn tại hoặc Bill đã được báo phát,phần mềm sẽ đưa ra cảnh báo và xóa Bill không hợp lệ.Nếu Bill hợp lệ,phần mềm sẽ hiển thị thông tin của Bill như: Nơi đến,Trọng lượng,Dịch vụ.

 

 Bước 4: click “Lưu” để hoàn tất việc tạo bảng kê phát.Hoặc bấm phím tắt  Alt + S (đối với trình duyệt Internet Explorer),hoặc Alt+Shift+S (đối với Firefox,Chorme) để lưu , click “Hủy bỏ” để quay về trang danh sách.


Chú ý:
 +  Khi thực hiện xong bước 4,các Bill trong bảng kê này, khi tra cứu trên website sẽ có thông báo     “TTGD ABC ĐANG CHO ĐI PHÁT BPBK”