Sử dụng phần mềm CRM nhằm nâng cao tính hiệu quả và khả năng nhắm tới đúng đối tượng khách hàng

Lâu nay marketing và bán hàng là một mảng tương đối may rủi, gần với nghệ thuật hơn là khoa học. Các giám đốc bán hàng lưu địa chỉ liên lạc trên máy tính của mình còn nhân viên bán hàng dính vào chiếc điện thoại hoặc tỏa xuống đường với hàng mẫu trong vali.

Marketing thường đồng nghĩa với mua một quảng cáo trên báo, tạp chí hay đài phát thanh và có lẽ là còn tổ chức các chiến dịch gửi thư đến tận nhà.

Trong thập niên 1990, công nghệ thông tin (IT) bắt đầu thay đổi nghiệp vụ bán hàng và vai trò của Giám đốc Marketing (CMO) bằng việc đưa ra các hệ thống danh bạ, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) tinh vi hơn và các công cụ hỗ trợ cho đội ngũ bán hàng.

Đặc biệt, phần mềm CRM đã trở thành công cụ IT quan trọng nhằm nâng cao tính hiệu quả và khả năng nhắm tới đúng đối tượng khách hàng.

 

Triển khai phần mềm CRM nhằm nâng cao tính hiệu quả:

  1. Xây dựng một cơ sở dữ liệu khách hàng chung, thiết lập một phương thức bán hàng tiêu chuẩn nhằm tăng cường kiểm soát đối với nhân viên, tránh báo cáo trùng và cung cấp thông tin có giá trị hơn về cơ hội bán hàng.
  2. Các nhân viên có thể xem được toàn bộ chi tiết về các mối quen và các hợp đồng ký trước đó ở một nơi duy nhất thay vì phải lục lọi rất nhiều hồ sơ và cơ sở dữ liệu khác nhau.
  3. Đánh giá chính xác hơn về hiệu quả các chiến dịch marketing.
  4. Các nhân viên bán hàng có thể tìm kiếm mọi thông tin có liên quan từ một nơi và có thời gian để tập trung cho khách hàng và nhận diện các cơ hội mới,mang lại lợi thế cạnh tranh.
  5. Giúp công ty quản lý mọi tương tác của mình với khách hàng cũng như đánh giá được cả triển vọng bán hàng bằng cách phối hợp các hoạt động khác như như marketing, bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng.
  6. Nhất cử nhất động của khách hàng đều được theo dõi chặt chẽ.

Triển khai phần mềm CRM để hoạt động "Bán hàng" không chỉ là  “Nghệ thuật”  mà là  "khoa học bán hàng".