Tổng quan phần mềm CRM - HR

Tính năng và yêu cầu hệ thống của phần mềm.

I.  Tính năng chung của phần mềm:

   1.   Quản lý Khách hàng.
   2.   Quản lý Người liên hệ
   3.   Quản lý tin Tuyển dụng.
   4.   Quản lý  Ứng viên.
   5.   Phần mềm tự động gửi email chúc mừng sinh nhật cho Ứng viên.
   6.   Quản lý các hoạt động tư vấn của nhân viên.
   7.   Quản lý Hợp đồng.
   8.   Quản lý các Đợt thanh toán.
   9.   Phân quyền theo nhiệm vụ,theo phòng ban.
   10.  Kết xuất các Báo cáo

 

II.  Yêu cầu hệ thống:

     1. Triển khai trên Internet (thuê hosting từ các nhà cung cấp)

              -  Chúng tôi đã triển khai cho nhiều khách hàng sử dụng gói Joomla doanh nghiệp:
                  +  Dung lượng 1Gb-5Gb.
                  +  Băng thông 80Gb/tháng.
                  +  Chi phí 100,000 - 300,000 đồng /tháng (chưa VAT).

         Ngoài ra Quý khách có thể chọn giải pháp thuê VPS từ các nhà cung cấp.

     2. Triển khai mạng nội bộ (LAN): 
               Chỉ cần cài đặt phần mềm trên một máy server
                  +  CPU:  core i3 – 2100 trở lên.
                  +  RAM: 4Gb trở lên.
                  +  HDD: 40Gb trở lên.
                     

3.  Các trình duyt web hỗ trs dụng:

  

Tên trình duyt
Phiên bn h  tr
Link Download
Google Chrome
Mi nht
Firefox
3.5,3.6

Microsoft Internet Explorer

7.0,8.0

www.microsoft.com/ie

Safari
5.0

http://www.apple.com/safari