Quy trình xử lý trong phần mềm CRM - HR

Quy trình khi nhập mới một Vacancy và khi nhập mới một Candidate.

 

I.  Khi nhập mới một Vacancy:

 


 

Diễn giải:

   1.  Đôi điều về  tính năng MAPPING :  
         -  Khi nhập mới 1 Vacancy thường có các thông tin:

                1.1.   Job title
                1.2.   Industry
                1.3.   Work location
                1.4.   Min Year of experiences
                1.5.   ..v..v

 Vấn đề các salesman đặt ra là với Job này thì hiện tại trong hệ thống có bao nhiêu Ứng viên đáp ứng được.Nếu có thì có bao nhiêu người và những  người đó là người nào.Bởi vì,với hệ thống có vài trăm ngàn ứng viên,khi nhập xong 1 Job,muốn biết ngay những Ứng viên nào phù hợp thì đòi hỏi phải mất nhiều thời gian,công sức nếu như tìm theo cách "thủ công" .Dựa trên nhu cầu thực tế đó và với mong muốn phần mềm sẽ giúp làm giảm công việc các salesman,chúng tôi xây dựng tính năng MAPPING.
 

  2.  Nguyên lý hoạt động của tính năng MAPPING:    

      Khi vừa nhập xong 1 Vacancy dựa trên thông tin về Job title và Industry,phần mềm sẽ tự động dò tìm những Ứng viên nào thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện:

        2.1.  Một trong những Position của ứng viên phải  giống với Job title của Vacancy.
        2.2.  Một trong những Industry của ứng viên phải giống Industry của Vacancy.
    
      Ví dụ: khi nhập 1 Vacancy có thông tin:

         +  Job title   =   Sales Manager
         +  Industry   =  Retail/ Wholesales,Trading - Distribution
         Như vậy khi vừa "Save" xong Vacancy,phần mềm sẽ tìm và đưa ra danh sách những Ứng viên đã,đang làm vị trí Sales Manager cho ngành Retail/ Wholesales,Trading - Distribution.Những Ứng viên cho dù đã,đang làm vị trí Sales Manager nhưng không phải ngành Retail/ Wholesales,Trading - Distribution sẽ bị loại.

 

Trong thực tế,việc nhập position của Ứng viên thì mỗi người nhập mỗi kiểu.Cũng là Sales Manager nhưng có người thì nhập sale manager, hay SALES MANAGER,hay SALE Manager,hay Sales manager hay có ứng viên ghi position   " 02 năm làm sales manager cho công ty ABC "

 

  Điểm ưu việt trong phần mềm của chúng tôi là cho dù bạn nhập  sale manager, hay SALES MANAGER,hay SALE Manager, hay  "02 năm làm sales manager cho công ty ABC" thì phần mềm vẫn "hiểu được" những position này là phù hợp cho Job title là Sales Manager.

 

II.   Khi nhập mới một Candidate: