Tiện ích của SugarCRM

Nếu công ty chỉ có thói quen quản lý khách hàng bằng các cách truyền thống như :sổ sách hoặc quản lý trên file excel thì khi cơ hội kinh doanh mở rộng đến giai đoạn nào đó thì việc quản lý khách hàng hiện tại trở nên khó khăn, và họ cảm thấy việc quản lý quan hệ khách hàng càng phức tạp. Như vậy khi ứng dụng phần mềm sugarCRM thì sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

I.Phần mềm SugarCRM có những tính năng gì?:  

  1.Đầy đủ tính năng của phần mềm CRM:
      - Quản lý thông tin của khách hàng,lịch sử làm việc với khách hàng.
      - Quản lý các chiến dịch marketing.
      - Quản lý khách hàng tiềm năng.
      - Quản lý cơ hội.
      - Quản lý dự án.
      - Quản lý tài liệu,ghi chú.
      - Quản lý báo giá.
      - Quản lý hợp đồng.
      - Quản lý các vụ việc than phiền,phản hồi..
      - Quản lý lịch làm việc cá nhân,nhóm,phòng ban.
      - Thống kê,báo cáo.
      - Theo dõi lỗi.
      - Khi giao việc cho nhân viên,phần mềm sẽ gửi email thông báo cho người được giao việc.


   2.Chạy trên  nền Web:
      - Chạy mọi lúc,mọi nơi,không giới hạn số lượng người dùng
      - Có thể chạy trên mạng nội bộ LAN,có thể truy cập thông qua Pocket PC hoặc Smart Phones.


   3.Khả năng tùy biến cao:
      - Thêm bớt các trường dữ liệu một cách dễ dàng
      - Tùy biến phù hợp quy trình làm việc cũng như  lưu trữ của từng công ty.


   4.Khả năng tích hợp:
      - Khả năng tích hợp với các phần mềm sẵn có.
      - Khả năng tích  hợp với website.


   5.Khả năng bảo mật cao:
      - Mỗi người dùng muốn sử dụng hệ thống phải có tên đăng  nhập và mật khẩu.
      - Phân quyền theo nhóm,có thể phân quyền theo từng trường dữ liệu.


    6.Công cụ Export,Import mạnh mẽ:
      - Thông qua công cụ Export cho phép trích xuất dữ liệu sang Excel một cách nhanh chóng(Export) .
      - Thông qua công cụ Impot cho phép chuyển đổi một cách nhanh chóng,chính xác các  thông tin,dữ liệu đang lưu trữ trên các hệ cơ sở dữ liệu khác như:MS SQL,Access,Foxpro,Oracle,Excel.. .


    7.Thể hiện các báo cáo đa dạng :
      - Thể hiện các báo cáo bằng biểu đồ(chart) trực quan,sinh động.
      - Thể hiện các báo cáo bằng danh sách và kết xuất ra các định dạng như: word,excel,PDF…

 

    8.Email :
      - Gửi,nhận mail ngay trên phần mềm tương tự Outlook.
      - Chức năng tạo mẫu giao diện email (Email template).
      - Chức năng đính kèm tập tin.
      - Chức năng gởi email hàng loạt, hệ thống còn thống kê báo cáo lại chi tiết bao nhiêu mail đã được gởi, các mail nào đã được đọc,đọc lúc nào,số lần đọc và các mail nào gởi thất bại.

 


 

II.Tiện ích:

  1.  Tính năng tìm kiếm thông minh: 

      -    Dễ dàng tùy chỉnh thêm bớt các tiêu chí tìm kiếm.
      -    Gõ có dấu hay không dấu đều cho ra kết quả như mong đợi.


          Ví dụ:  Muốn tìm thông tin  CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI TM-DV PHÁT VIỆT bạn chỉ cần gõ từ khóa "phat viet",phần mềm sẽ liệt kê các công ty có tên Phát Việt.

    

      


 

 2.  Phân quyền:

    -  Phân quyền theo vai trò của nhân viên.Có nghĩa là dữ liệu của nhân viên nào quản lý thì chỉ có nhân viên đó truy cập được,các nhân viên không "nhìn thấy" được dữ liệu của nhân viên khác nếu không được cấp quyền.

    -  Phân quyền theo nhóm,theo phòng ban,theo chi nhánh.Có nghĩa là dữ liệu của phòng ban(chi nhánh) nào thì chỉ có các nhân viên phòng ban(chi nhánh)  đó truy cập được,các nhân viên phòng ban(chi nhánh)  khác không "nhìn thấy"  được dữ liệu của phòng ban(chi nhánh)  khác nếu không được cấp quyền.

   -   Phân quyền ở các mức như: Thêm mới,xóa,sửa,xem danh sách,Export,Import.

 

    Ví dụ có thể phân quyền cho một số nhân viên như sau:

 •       Có quyền xem danh sách nhưng không có quyền xem chi tiết.
 •       Có quyền xem chi tiết  nhưng không có quyền sửa.
 •       Có quyền sửa nhưng không có quyền xóa.
 •       Có quyền (hoặc không có quyền)  Export dữ liệu.  

 3.  Tìm các nhiệm vụ,công việc theo  nhân viên, trong ngày, trong khoảng thời gian… và trạng thái xử lý ra sao (Trạng thái: Chưa thực hiện,Đang thực hiện,Đã hoàn thành..)

4. Xem quá trình tương tác với khách hàng:
  Ví dụ: 1 khách hàng trong quá khứ đã giao dịch với công ty mình 20 lần.Nếu bạn muốn có ngay bảng báo cáo chi tiết  về các giao dịch trong quá khú như :ngày giờ giao dịch,loại giao dịch(báo giá,training,ký hợp đồng..),nội dung mô tả các giao dịch đó là gì

 

 

5.  Báo cáo dạng danh sách,dạng biểu đồ,kết xuất các định dạng file như word,Excel,PDF:

 •      Báo cáo số lượng khách hàng tiềm năng mới theo nhân viên,theo khoảng thời gian.
 •     Báo cáo công việc của nhân viên theo khoảng thời gian.
 •     Báo cáo công việc theo khách hàng theo nhân viên,theo khoảng thời gian.
 •     Báo cáo công  nợ theo khách hàng.
 •     Báo cáo so sánh doanh thu các tháng.
 •     Báo cáo doanh thu theo dịch vụ.
 •     Báo cáo khách hàng theo nhân viên quản lý.

 

   
 


 

Triển khai phần mềm CRM nhằm nâng cao tính hiệu quả và khả năng nhắm tới đúng đối tượng khách hàng.